Parlament chce wzmocnienia obrony cybernetycznej w UE i współpracy z NATO

W rezolucji przyjętej w środę Parlament zaleca wzmocnienie unijnej obrony cybernetycznej, utworzenie zespołu szybkiego reagowania i ściślejszą współpracę z NATO. Wymagają tego zdaniem posłów nowe zagrożenia hybrydowe.

{46FB3244-B65D-4C6D-BFE9-7D

W rezolucji o obronie cybernetycznej (476 głosów za, 151 przeciw, 36 wstrzymało się od głosu) posłowie zwracają uwagę na przypadki cyberataków na infrastrukturę krytyczną, szpiegostwo cybernetyczne i masowy nadzór nad obywatelami UE, kampanie dezinformacyjne, także ataki typu ransomware (zablokowanie dostępu do systemu w celu wymuszenia okupu, np. ataki Wannacry i NonPetya). Jako odpowiedzialne za te wymierzone w UE działania posłowie wymieniają Rosję, Chiny i Korę Północną oraz podmioty niepaństwowe.

Ściślejsza współpraca w dziedzinie obrony cybernetycznej

Fragmentacja europejskich strategii i zdolności obronnych jest przyczyną podatności Unii Europejskiej na zagrożenia i ataki cybernetyczne – uważają posłowie. Aby zmienić ten stan rzeczy wzywają państwa członkowskie do zwiększenia zdolności krajowych sił zbrojnych do współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego zarówno w ramach UE jak i NATO i do zwiększenie wymiany informacji między UE a agencjami UE, takimi jak Europol, Eurojust, EDA i ENISA. Wiązałoby się to z większą liczbą wspólnych ćwiczeń w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, szkoleniem i wymianą oficerów, rekrutacją ekspertów w dziedzinie kryminalistyki cybernetycznej, a także poprawą wiedzy specjalistycznej w dziedzinie cyberbrony w misjach i operacjach UE.

Posłowie z zadowoleniem przyjęli dwa projekty cybernetyczne, które mają zostać zainicjowane w ramach tzw. Stałej współpracy strukturalnej PESCO: platformę wymiany informacji na temat cyberzagrożeń oraz krajowe zespoły szybkiego reagowania. Mają nadzieję, że doprowadzi to do ustanowienia europejskiego zespołu szybkiego reagowania cybernetycznego, którego zadaniem byłoby koordynowanie i wykrywanie zbiorowych cyberzagrożeń oraz przeciwdziałanie im w celu wsparcia działań uczestniczących państw członkowskich.

Stosunki EU-NATO

Parlament przyjął też rezolucję na temat stosunków UE-NATO (411 głosów za, 182 przeciw, 57 wstrzymało się od głosu). Posłowie podkreślają, że ani NATO ani UE nie dysponują pełnym wachlarzem narzędzi, które pozwalają stawić czoła nowym, coraz mniej konwencjonalnym i coraz bardziej hybrydowym wyzwaniom w dziedzinie bezpieczeństwa.

Posłowie domagają się nie tylko ogólnej poprawy współpracy między UE-NATO w zakresie obrony cybernetycznej, ale wskazują jej priorytetowe wymiary: komunikacja strategiczna, środków orientacji sytuacyjnej, wymianie informacji niejawnych, powstrzymywaniu nielegalnej migracji i usuwaniu przeszkód utrudniających szybkie i sprawne przemieszczanie personelu wojskowego i zasobów wojskowych w UE.

Parlament wyraził zaniepokojenie coraz większa pewnością siebie charakteryzująca działania wojskowe Rosji. Z zadowoleniem odnotował zwiększoną obecność NATO w Estonii, na Łotwie, Litwie i w Polsce. Posłowie są przekonani, że bliższe stosunki UE-NATO mogłyby również pomóc w zapobieganiu i przeciwdziałaniu penetracji przez Rosję wschodnich krajów sąsiedzkich.

Cytaty

Poseł sprawozdawca odpowiedzialny za projekt rezolucji w sprawie cyberbezpieczeństwa, Urmas Paet (ALDE, EE) powiedział: „Skuteczny atak cybernetyczny może zamienić elektrownię jądrową w bombę atomową lub spowodować chaos w szpitalu, zagrażając życiu pacjentów. Aby bronić się przed takimi zagrożeniami, musimy wzmocnić zdolności w zakresie obrony cybernetycznej poprzez zacieśnienie współpracy między państwami członkowskimi, UE i NATO.”

Poseł sprawozdawca odpowiedzialny za projekt rezolucji w sprawie stosunków UE – NATO, Ioan Mircea Paşcu (S&D, RO), powiedział: „Od czasu aneksji Krymu w 2014 r. nastąpiło zwiększenie tempa i intensywności współpracy między UE i NATO, co oznacza, że są obecnie realizowane co najmniej 74 wspólne przedsięwzięcia. Kontrolowanie zagrożeń hybrydowych, przeciwdziałanie atakom cybernetycznym, budowanie odporności systemu, zwalczanie terroryzmu, poprawa współpracy w zakresie misji i operacji oraz mobilność żołnierzy to konkretne dziedziny dalszej współpracy”.

fot. materiały prasowe

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s