Konkurs o Grand Prix Ladies’ Jazz Festival 2018 szansą dla młodych artystek

Podczas zeszłorocznej edycji Ladies’ Jazz Festival w Gdyni wystąpiło ośmioro laureatów, z których jury postanowiło nagrodzić troje. Główną zwyciężczynią okazała się Judyta Pisarczyk, która w tym roku może już pochwalić się swoją własną płytą długogrającą, a na Ladies’ Jazz Festival 2018 swoim występem na głównej scenie Teatru Muzycznego w Gdyni rozpocznie festiwalowe koncerty – wystąpi 20 lipca przed samą Dee Dee Bridgewater!

plakat2018-wlasciwyZgłoszenia do tegorocznej edycji konkursu organizatorzy przyjmują do 22 czerwca, chętnym do wzięcia udziału w Ladies’ Jazz Festival 2018 i do wystąpienia w przestrzeni Gdynia InfoBox radzimy więc się spieszyć.

Regulamin konkursu, informacje o sposobie zgłoszenia, nagrodach itp. dostępne są na stronie www.ladiesjazzfestival.pl oraz w wydarzeniach na profilu facebookowym Ladies’ Jazz.

Jury pod kierownictwem dyrektor artystycznej festiwalu, znakomitej jazzowej gwiazdy, Urszuli Dudziak również w tym roku ma nadzieję wybrać wspaniałe młode damy jazzu, które już za chwilę zawładną sercami fanów muzyki…

Regulamin Konkursu Grand Prix Ladies’ Jazz Festival Gdynia 2018

Organizator: Modern Look Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, ul. Aleja Zwycięstwa 241, 81-521 Gdynia, KRS 0000195075

Uczestnicy konkursu

 1. Celem Konkursu jest wyłonienie zwycięskiego wykonawcy wokalnego lub instrumentalnego w Konkursie Grand Prix Ladies’ Jazz Festival Gdynia 2018 (dalej: Konkurs). Festiwal Ladies’ Jazz Festival Gdynia 2018 (dalej określany jest również jako Festiwal).
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być wokalistki, instrumentalistki, a także zespoły muzyczne obracające się w szeroko pojętej stylistyce jazzowej z Polski i zagranicy.
 3. Ze względu na profil Festiwalu, w składzie zespołów liderką powinna być kobieta i jej rola w przekazie musi być wyraźnie zauważalna artystycznie.
 4. Decyzja o dopuszczaniu do Konkursu pozostaje w wyłącznej gestii Organizatora.

Sposób zgłaszania udziału w Konkursie

 1. Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć do 22 czerwca 2018 roku na adres Modern Look Sp. z o.o. ul. Aleja Zwycięstwa 241, 81-521 Gdynia lub na adres email: konkurs@ladiesjazzfestival.pl materiały o wykonawcy zawierające:

– notę biograficzną,
– osiągnięcia artystyczne,
– próbki tych osiągnięć (w formatach i na nośnikach popularnych, takich jak: rejestracje koncertów/utworów, rejestracje studyjne czy z prób audio i/lub video oraz dokładne dane kontaktowe do wykonawcy.

w przypadku zgłoszenia do Konkursu zespołu, osoba zgładzająca załączy oświadczenia, że wymienione z imienia i nazwiska osoby pozostające członkami zespołu wyrażają zgodę na udział w Konkursie oraz akceptują w całości treść Regulaminu Konkursu Grand Prix Ladies’ Jazz Festival Gdynia 2018.

oświadczenie, że uczestnik (uczestnicy) zapoznali się z niniejszym Regulaminem i wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku w zakresie nim określonym.

Organizator zastrzega sobie prawo do późniejszego odebrania od Uczestników akceptacji niniejszego Regulaminu na piśmie.

 1. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data i moment wpływu zgłoszenia do Organizatora.
 2. Zgłaszając udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997r nr 133 poz. 883) swoich danych osobowych oraz akceptuje w całości niniejszy Regulamin.

Przebieg konkursu

Jury konkursu pod przewodnictwem Urszuli Dudziak z nadesłanych propozycji wybierze 4 finałowe propozycje (dalej: Finaliści). Jury wyznacza Organizator.

Jury zaprosi Finalistów do występu na festiwalu Ladies’ Jazz Festival 2018 do Gdyni  na koncerty finałowe w Infoboxie w Gdyni ul. Świętojańska 30 , które będą miały miejsce w dniach 23-26 lipca 2018r. Uczestnicy przystępując do konkursu zobowiązują się do udziału w koncercie i przygotowania repertuaru umożliwiającego minimum 60-cio minutowy występ. Szczegółową datę wyznaczy Organizator. Termin ustalony przez Organizatora będzie dla Uczestnika wiążący.

Spośród zaproszonych Finalistów Jury wytypuje zwycięzcę.

Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości, która ustalona zostanie przez Organizatora. Uprawnionym do odbioru nagrody pieniężnej, w przypadku, jeśli Uczestnikiem pozostaje zespół, jest osoba zgłaszająca udział w Konkursie w sposób określony w Regulaminie.

Wszystkim zaproszonym do Gdyni wykonawcom organizatorzy zapewniają nocleg, wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu. Koszty powyższe będą zwracane w przypadku wcześniejszego uzgodnienia z Organizatorem ich wysokości. W przypadku braku uzgodnienia wyżej wymienionych  kosztów z organizatorem, Organizator może odmówić zwrotu kosztów.

O zaproszeniu na koncerty w Gdyni Organizator poinformuje  laureatów do dnia 6 lipca 2018 roku.

Wybór finałowych Uczestników ma charakter subiektywny, o czym Organizator informuje uczestników.

Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania nagrody w przypadku poziomu wykonania utworów nie spełniających jego oczekiwań.

Decyzje Jury są ostateczne i Uczestnikom nie przysługuje jakakolwiek forma odwołania.

Prawa autorskie

Poprzez wzięcie udziału w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że posiada prawo do korzystania z prezentowanych w Konkursie utworów.

Dokonując zgłoszenia Uczestnik udziela Organizatorowi zgody na korzystanie z utworów i artystycznych wykonań zaprezentowanych w trakcie Konkursu w zakresie niezbędnym do jego przeprowadzenia.

Uczestnik wyraża także zgodę na fotografowanie, filmowanie i utrwalanie jego występu podczas Konkursu i Festiwalu. Organizator, zgodnie z tym, może korzystać z zarejestrowanego występu w celu organizacyjnym lub promocyjnym Festiwalu i Konkursu.

Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w zakresie określonym w punktach 1-3 powyżej w celach dokumentacyjnych, promocyjnych i organizacyjnych związanych z Festiwalem i Konkursem. Zgoda obejmuje w szczególności takie formy publikacji, jak udostępnienie wizerunku Uczestnika w internecie, w szczególności na portalach takich jak www.facebook.pl, www.youtube.com oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych Festiwalu i Konkursu. W tym celu uczestnik wyraża także zgodę na wkomponowanie jego wizerunku w inne utwory, w tym artykuły, z zastrzeżeniem, że te zmiany i modyfikacje nie mogą zniekształcać wizerunku.

Wszystkie powyższe zgody zostały udzielone nieodpłatnie, bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych. Uczestnicy zostają poinformowani o przysługującym  im prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

W razie naruszenia, poprzez udzielenie ww. zgód, jakichkolwiek praw autorskich lub pokrewnych Uczestnik przejmie całkowitą odpowiedzialność z tego tytułu.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych uczestników jest Modern Look Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, ul. Aleja Zwycięstwa 241, 81-521 Gdynia, KRS 0000195075.

Poprzez nadesłanie zgłoszenia, uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratora, w celu organizacji Festiwalu i Konkursu oraz dołączenia do bazy zespołów-uczestników Festiwalu i Konkursu. Odbiorcami danych mogą być kolejne agencje lub producenci.

Uczestnik ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie oraz żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Festiwalu www.ladiesjazzfestival.pl
 2. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres: ul. Aleja Zwycięstwa 241, 81-521 Gdynia.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem umieszczenia go na stronie internetowej Festiwalu www.ladiesjazzfestival.pl i obowiązuje do momentu oficjalnego zakończenia Festiwalu.
 4. Organizator nie ponosi żadnych, poza wymienionymi w Regulaminie , kosztów uczestnictwa w Konkursie i Festiwalu.
 5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzanie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. w celu organizacji Konkursu i Festiwalu , w celach promocyjnych Organizatora i Festiwalu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usunięcia.
 6. Regulamin sporządzono w Gdyni w dniu 15 maja 2018 roku.

fot. materiały prasowe

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s